adv.

ՈՂՈՐՄԵԼԱԲԱՐ ՈՂՈՐՄԵԼԱՊԷՍ. Ողորմելի օրինակաւ. թշուառաբար.

Ողորմելաբար տանջանօք քակեալ զկենցաղն. (Ոսկ. գծ.։)

Ողորմելապէս կան ի գլորմանն. (Կլիմաք.։)