ձ.

cf. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ, ԼԻՆԻՄ.

Զայնմանէ գոհանայ եւ շնորհակալի։ Տե՛ս զիա՛րդ ի դէպ շնորհակալի ընդ երախտեացն. (Խոսր.։ Գէ. ես.։)

Եկն առ իս լի խնդութեամբ եւ շնորհակալեցաւ ինձ։ Շնորհակալեցաւ նմա. (Վրք. հց. ձ։ Մխ. ապար.։)

Եւ յիւրմէ շնորհակալեալ, եւ գոհաբանակից մեր կոչեցեալ զհրեշտակս. (Նար. երգ.։)

Մեր արքայիս պարգեւ յղեալ, եւ մեծապէս շնորհակալեալ. (Վահր. ոտ.։)