cf. ՁԱՅՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. συμφωνία concentus, consonantia.

Որք ըստ թուոց են եւ համեմատութեանց եւ յարմարութեամբք ի յարմարութիւն եւ ի շարաձայնութիւն պարունակեալք։ Երկուք մասունք հոգւոյն շարաձայնութիւն միաբանութեան ունիցին. (Փիլ.։)

Ի շարաձայնութենէ տառիցն թաւացն եւ լերկացն եւ միջակացն զանազանս ունին բախումն եւ թնդումն. (Պիտառ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շարաձայնութիւն շարաձայնութիւնք
accusatif շարաձայնութիւն շարաձայնութիւնս
génitif շարաձայնութեան շարաձայնութեանց
locatif շարաձայնութեան շարաձայնութիւնս
datif շարաձայնութեան շարաձայնութեանց
ablatif շարաձայնութենէ շարաձայնութեանց
instrumental շարաձայնութեամբ շարաձայնութեամբք