s.

Իբր Նուագածութիւն կամ նուագերգութիւն. պ. նիւվազիշ.

Ամենեքեան սոքա՝ որ յարուեստ նուագութեան էին, եւ նուագարանօք երգէին ի պաշտօն տեառն. (Պիտառ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նուագութիւն նուագութիւնք
accusatif նուագութիւն նուագութիւնս
génitif նուագութեան նուագութեանց
locatif նուագութեան նուագութիւնս
datif նուագութեան նուագութեանց
ablatif նուագութենէ նուագութեանց
instrumental նուագութեամբ նուագութեամբք