adv.

valiantly, bravely.

adv.

որ եւ ՆԱՀԱՏԱԿԱՊԷՍ. Իբրեւ զնահատակ. արիաբար.

Նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն զօրացուցանելով ի բարեգործութեան. (Պիտ.։)