չ.

ՆԱԽԱՓԱՅԼԵԼ. Կանխաւ կամ քաջ փայլել.

Հոգեւոր կենացն գիտութեան լոյսն նախափայլէ. (Լմբ. ի գր. պապ.։)

Նախափայլեալ յառաջանայ (ի փոյթ հոգւոյ). (Միք. պատր. առ Շ։)

ն.

Եւ ն. Արտայայտել. բացայայտել.

Նախափայլեալ զաւանդութիւն երանելի հարցն որ ի Նիկիա. (Ոսկիփոր.։)