ն.

προτείνω protendo. ՆԱԽԱՏԱՐԱԾԵԼ. Նախ առաջի առնել. յառաջ ձգել.

Երբեմն նախատարածելով զանունն՝ զբանն հայցել. եւ երբեմն զբան նախատարածելով՝ հարցանել զանունն. (Պղատ. օրին. ՟Ժ։)