s.

προειληφεία antecipatio. Կանխաւ առումն՝ գրաւումն. կանխումն.

Զամենեցունց բովանդակութիւնս համանգամայն, եւ զամենեսեան գերագոյապէս նախառութեամբ. (Դիոն. ածայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նախառութիւն նախառութիւնք
accusatif նախառութիւն նախառութիւնս
génitif նախառութեան նախառութեանց
locatif նախառութեան նախառութիւնս
datif նախառութեան նախառութեանց
ablatif նախառութենէ նախառութեանց
instrumental նախառութեամբ նախառութեամբք