ՅԱՐԱՏԵՒԱՆԱՄ ՅԱՐԱՏԵՒԵՄ ՅԱՐԱՏԵՒԻՄ. ἑμμένω, παραμένω, συμπαρατείνω permaneo, persevero, producor, contendor. Տեւել յար՝ յերկար՝ իսպառ. յարանալ, յարամնալ. յաւերժանալ. հանապազորդել.

Ընդ մշտնջենաւորութեան կենացդ յարատեւանայ գեղեցկութիւնդ. (Նիւս. երգ.։)

Յարատեւելով յանզրաւական ուրախութիւնսդ ընդ ամենայն Սուրբս քո. (Մաշտ.։)

Բաւել տոկայր, եւ զմարմնոյն պնդութիւն անհանգիստ առ ճակատամարտսն յարատեւել. (որ լինի եւ ներգ) (Արծր. ՟Գ. 12։)

Արժանաւորեա՛ զմեզ յարատեւիլ ի պատուիրանս քո. (Մաշտ.։ եւ Ճշ. ձ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յարատեւանամ
դու յարատեւանաս
նա յարատեւանայ
մեք յարատեւանամք
դուք յարատեւանայք
նոքա յարատեւանան
Imparfait
ես յարատեւանայի
դու յարատեւանայիր
նա յարատեւանայր
մեք յարատեւանայաք
դուք յարատեւանայիք
նոքա յարատեւանային
Aoriste
ես յարատեւացայ
դու յարատեւացար
նա յարատեւացաւ
մեք յարատեւացաք
դուք յարատեւացայք
նոքա յարատեւացան
Subjonctif
Présent
ես յարատեւանայցեմ
դու յարատեւանայցես
նա յարատեւանայցէ
մեք յարատեւանայցեմք
դուք յարատեւանայցէք
նոքա յարատեւանայցեն
Aoriste
ես յարատեւացայց
դու յարատեւասցիս
նա յարատեւասցի
մեք յարատեւասցուք
դուք յարատեւասջիք
նոքա յարատեւասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յարատեւանար
դուք մի՛ յարատեւանայք
Impératif
դու յարատեւացի՛ր
դուք յարատեւացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յարատեւասջի՛ր
դուք յարատեւասջի՛ք