ձ.

ՅԱՐԱՇԱՐԺԻԼ. Միշտ շարժիլ. ամենայնիւ բերիլ.

Զօրէն ծարաւեաց բնաւորաբար յարաշարժեալք առ ի լնուլ զպասքումն հոգետենչ ըղձից. (Սանահն.։)