adj.

Յար՝ այսինքն կից կամ անընդհատ մանեալ՝ յարահիւսեալ. շարամանեալ. (որպէս ռմկ. մօզաիգա ).

Ի կարծրակոփ վիմացն մանրագոյն զնոսա տարակայացեալս առ միմեանց հոծ եւ խիտ յարամանական ձեւացեալ. (Մագ. ՟Ժ՟Գ։)