adj. s.

προβολή . Ինչ մի յառաջ արկեալ՝ որպէս դիմակալ, պաշտպան.

Զմարմինն իսկ յառաջարկու առ տապսն, եւ վերարկու առ ձմեռնային յեղանակսն. (Պղատ. տիմ.։)