adj.

tardy, slow, long;
sluggish, dull;

adv.

slowly, tardily, leisurely;
sluggishly.

adj. adv.

βραδύς tardus, segnis, lentus σπάνιος rarus βραδέως tarde, sero, segniter, cunctanter . (ի Յամ. եւ Ամ. ամանակ) Այն՝ որ յամէ կամ ժամանակ ծախէ շատ ի շարժման. մեղմընթաց. դանդաղ. տարտամ. անագանեալ. եւ Ցանցառ. դժուարագիւտ. եւ Անագան. յամով. յապաղմամբ. յերկարելով. ուշ, ծանտր,

ոչ յամեցուսցէ Տէր զաւետիսն, որպէս ոմանք յամր համարին. (՟Բ. Պետ. ՟Գ. 9։)

Յա՛մր հաւատասցես, եւ փութո՛վ հաւատացուսցես. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Որոց յամր է ստացումնն, փութալի է վայելումնն. (Բրս. պհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յամրագնաց

Յամրալեզու

Յամրախօս

Յամրածին

Յամրահաւատ

Յամրանամ, ացայ

Յամրաշարժ

Յամրաքայլ

Յամրեղ

Յամրընթաց

Յամրութիւն, ութեան

Voir tout