adj.

always praying or entreating.

adj.

Պարապեալն ի միշտ հայցուածս. միշտ հայցօղ՝ հայցողական.

Մշտահայց աղօթիւք յա՛նձն արասցես նմա. (Խոր. հռիփս.։)

Մշտահայց եւ բազկատարած մաղթանօք. (Սկեւռ. ի լմբ.։)