s.

որ եւ ՄՇՏԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ. Միշտ հաստատուն կալն. յարակայութիւն. անփոփոխութիւն.

Միայն երկնային դասք զմշտակայութիւն առեալ զարդարեցան. յն. միշտ զիւրն պահեալ զկարգ. (Արիստ. աշխ.։)

Մշտակայութեամբ երկրի։ Ի մշտակայութեան եղելոցս. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մշտակայութիւն մշտակայութիւնք
accusatif մշտակայութիւն մշտակայութիւնս
génitif մշտակայութեան մշտակայութեանց
locatif մշտակայութեան մշտակայութիւնս
datif մշտակայութեան մշտակայութեանց
ablatif մշտակայութենէ մշտակայութեանց
instrumental մշտակայութեամբ մշտակայութեամբք