adj.

always merry;
ever reviving.

adj.

Յարազուարճ. մշտադալար. մշտասաղարթ. մշտափթիթ. անթառամ.

Դրախտ քաջազուարթ սաղարթացեալ ծառովք լիապտղովք մշտազուարճ. յն. եւ մշտազուարճիւք. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31։)

Մշտազուարճ առաքինութեանն ծաղկօք նորափետուր զարդարեալ. (Խոր. վրդվռ.։)

Որոց անդն տօնել՝ մշտազուարճ եղեալ՝ հնչումն է անդադար. (Վանակ. յուրախ.։)