s.

monk, friar, coenobite.

adj. s.

κοινόβιος vivens in communitate κοινόβιον coenobium, vitae communis societas. Ի մեզ վարի առաւել յոքնակի. այսինքն Որք միաբան կեան ի վանս. միաբանք. միաբանականք. եւ Վանք նոցա.

Եմուտ նա ի միաբանակեցաց վանս։ Զի ելցէ ի միաբանակեցաց վանաց ժողովոյ եղբարցն։ Հնգետասան ամս ունէր ի վանս միաբանակեցաց. (Վրք. հց. ստէպ։)

Ասէին վասն երկուց եղբարց միախորհրդոց ի միաբանակեացսն. (Վրք. հց. ձ։)

Միաբանակեաց վանք՝ երկրաւոր երկինք է. (Կլիմաք.։)