adj.

membranous;

s.

choroides.

adj.

ՄԶՆԱՁԵՒ ὐμενώδης membranaceus, tenui membrana constans. գրի եւ ՄՂԶՆԱՁԵՒ. Որ ինչ է իբրեւ զմիզն՝ նուրբ եւ բարակ. նման թաղանծի կամ մաշկի. շապկի՝ պիւրիւնճիւկի ՝ զարի պէս բարակ.

Զմզնաձեւ բիբս եւ թաղանթս. (Մագ. ՟Ժ՟Զ։)

Զանօսրունս զայնոսիկ եւ զմզնաձեւ զորմսն (խորսխի). (Առ որս. ՟Դ։)

Որպէս մեղուք (կազմեն) զմաղսն մզնաձեւս։ Մր մզնաձեւն (ձուոյ) ընդ խեճեպոյն. (Երզն.։ քեր. եւ ոտ. երկն։)

Ասեմք զջլացն՝ զմեցածն, եւ զմղզնաձեւացն. (Վանակ. յոբ.։)