adv.

like a corpse.

adv.

Զօրէն մեռելոց. իբրեւ զմեռեալս. մահուչափ.

Մեռօրէն պակեան յահէն դասք պահապանացն։ Ւիւծեալ մեռօրէն տագնապէին զպահապանսն. (Շ. տաղ.։)