adj.

hoofed, having hoofs.

adj.

Ոյր ճիւըն այսինքն ոտն է միակտուր. միապաղաղ կճղակաւ.

Մենաճիւք կենդանեացն արագագլորք են. եւ հաստատագոյն երակիւքն՝ միւսոյ ագնական մատչելով կճղակացն. (Իրեն. առ Լեհ.։) որպէս յն. μονώνυξ, μονόνυχος ... unicae ungulae, solidas ungulas habens.