adj.

of very extensive diocese.

adj.

Որոյ վիճակն եւ տարածութիւն իշխանութեանն է մեծ.

Երկոտասան գաւառք մեծավիճակ գաւազանի իւրոյ. (Ուռպ.։)