Որպէս արմատ յաջորդ բառից՝ մեկնի ի Հին բռ.

Ժողովք, կամ դադարք. ((գուցէ՝ որպէս մակ աղի, այսինքն ի ձայն աղի հաւաքումն հօտից։))

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մակաղատեղ, ի, ից

Մակաղեմ, եցի

Մակաղեցուցանեմ, ուցի

Մակաղիմ, եցայ

Voir tout