s.

agreement, consent, unanimity;
concert, harmony, symphony;

mus.

accompanying.

s.

συμφωνία, συμφώνησις symphonia, concentus, consonantia, consensus, concordia. Միաբանութիւն ձայնից արուեստականաց. երգակցութիւն. եւ Միաբան հաւանութիւն. միաձայնութիւն.

Նուագք ձայնից, եւ չափք, եւ ձայնակցութիւն. (Փիլ. բագն.։)

Իմանալի ձայնակցութեամբն հնչեցուցանելով. (Անան. եկեղ։)

Եւ ո՞ւր է ճշմարտութիւն ձայնակցութեան մարգարէական երգոյն. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ։)

Պատկառեմ ի պօղոսի եւ ի պետրոսի ձայնակցութենէն, զի զաւետարանն բաժանեցին, բայց զաղքատս հասարակա՛ց արարին. (Ածաբ. աղք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ձայնակցութիւն ձայնակցութիւնք
accusatif ձայնակցութիւն ձայնակցութիւնս
génitif ձայնակցութեան ձայնակցութեանց
locatif ձայնակցութեան ձայնակցութիւնս
datif ձայնակցութեան ձայնակցութեանց
ablatif ձայնակցութենէ ձայնակցութեանց
instrumental ձայնակցութեամբ ձայնակցութեամբք