adj.

heaping up fire.

adj.

Դիզեալ իբրեւ զհուր. կամ դիզօղ զհուր.

Հրադէզ զօրութեամբն յաղել պնդել։ Ահեղ որոտմամբ փայլակնաբորբոք հրադէզ զօրութեամբ. (Ագաթ.։ Խոր. վրդվռ.։)