s.

superintendent of the guest's apartment.

adj.

Տեսուչ եւ դարմանիչ հիւրից. վերակացու հիւրանոցին.

Որ կաթողիկոսարանին հիւրատեսն էր. (Լաստ. ՟Ժ։)