s.

sweetness of temper or disposition, mildness, gentleness, sweetness, affability, kindness, courteousness.

s.

πρᾳότης, πραΰτης, ἑπιείκια mansuetudo, lenitas, modestia.

Հեզ գոլն. անբարկացողութիւն. հանդարտութիւն. մեղմութիւն. քաղցրութիւն. համբերութիւն. զիջումն. եւ Պարկեշտութիւն. Տե՛ս եւ (Սղ. ՟Խ՟Դ. 5։ ՟Ձ՟Թ. 10։ ՟Ճ՟Լ՟Ա. 1։ ՟Ա. Կոր. ՟Դ. 21։ ՟Բ. Կոր. ՟Ժ. 1. եւ այլն։)

Հեզութիւն է առաքինութիւն ցամնատեսակին, ըստ որում ոչ դիւրաշարժ լինին ի ձեռն բարկութեան. (Արիստ. առաք.։)

Բարկութեանն հեզութիւն (ընդդէմ դիցի). (Յճխ. ՟Ի՟Գ։)

Ախտ բարկութեան հեզութեամբն առողջանայ. (Խոսր.։)

Բժշկել հեզութեամբն զտարապարտ բարկութիւն. (Շ. մտթ.։)

Քան զամենայն բռնութիւն բռնաւոր է հեզութիւն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 4։)

Հեզութեամբ առ զձեզ տէր իւր զժողովուրդ. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 22.) յն. հեզաբար։

Եւ (Յոբ. ՟Ե. 22.)

Խօսիցի՞ ընդ քեզ հեզութեամբ. յն. ողոքանօք, կամ զիջմամբ։

Ձեռք զհիւանդացեալն՝ հեզութեամբ իւրեանց մերձաւորութեամբն ամփոփեն. (այսինքն մեղմով շօշափեն) (Բրս. յուդիտ.։)

Իսկ (Եւս. պտմ. ՟Բ. 17.)

Տուն հեզութեան եւ միանձնութեան։ Զխորհուրդս գնացից հեզութեան պաշտեն ի նմա. յն. պարկեշտութիւն։

Այլ (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 15.)

Ո՛վ կին, դու իբր ի դպրանոց տան հեզութեամբ ի տան քում բնակես. եւ կարօղ ես դու կալ հեզութեամբ. յն. իմաստասիրութիւն (այսինքն առաքինի քաղաքավարութիւն)։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեզութիւն հեզութիւնք
accusatif հեզութիւն հեզութիւնս
génitif հեզութեան հեզութեանց
locatif հեզութեան հեզութիւնս
datif հեզութեան հեզութեանց
ablatif հեզութենէ հեզութեանց
instrumental հեզութեամբ հեզութեամբք