s.

Իբր Հաւաքաբանութիւն. (իւթապէս թարգմանելով զյն. սիլլօղիսմօ՛ս ).

Հաւաքակցութիւն, այսինքն բաղհաւաքումն, սակս բազում ինչ միանգամայն հաւաքաբանելոյ. (Անյաղթ վերլծ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հաւաքակցութիւն հաւաքակցութիւնք
accusatif հաւաքակցութիւն հաւաքակցութիւնս
génitif հաւաքակցութեան հաւաքակցութեանց
locatif հաւաքակցութեան հաւաքակցութիւնս
datif հաւաքակցութեան հաւաքակցութեանց
ablatif հաւաքակցութենէ հաւաքակցութեանց
instrumental հաւաքակցութեամբ հաւաքակցութեամբք