cf. ՀԱՐՑՈՒԱԾ. եւ ՀԱՐՑ.

Հարցումն հարցանելի դրօշելոց։ Վասն հարցմանց զոհիցն. (Եզեկ. ՟Ի՟Ա. 21։ ՟Բ. Մակ. ՟Է. 42։)

Զանզգայաբար հարցմամբն ծիծաղելով։ Հարցման արժանի էիր, եւ պատուհասի. (Փարպ.։)

Եթէ ի հարցումն բանի կոչիմ, կարկիմ։ Ի քահանայապետին հարցմանէ. (Նար. ՟Ի՟Գ. ՟Ղ՟Գ։)

Յաճախեն զհարցմունս իւրեանց։ Յայնմանէ իսկ ի հարցումն եկին։ Ուստի՞ եկին նոքա յայս հարցումն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 15։ ՟Բ. 10։)

Բանս ի հարցումն անկանի. (Լմբ. ժղ.։)

Հարցումդ ոչ բաւականապէս երեւի ինձ արարեալ. (Բրս. հց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հարցումն հարցմունք
accusatif հարցումն հարցմունս
génitif հարցման հարցմանց
locatif հարցման հարցմունս
datif հարցման հարցմանց
ablatif հարցմանէ հարցմանց
instrumental հարցմամբ հարցմամբք