adj.

southern, meridional, austral, southerly;
— արեւելեան հողմ, sirocco.

adj.

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ νότιος australis, austrinus. որ եւ ՀԱՐԱՒԱԿԱՆ. Սեպհական կողմանն եւ հողմոյ հարաւոյ. որ կայ ի հարաւոյ կողմանս.

Հարաւային դուռն, կամ բաժին. (Եզեկ. ՟Խ՟Բ. 16։ ՟Խ՟Է. 19։)

Հարաւային զօրք. (Խոր. ՟Բ. 5։)

Կատարեցեր զընթացս քո արիաբար յազգացն հարաւայնոյն. (Շար.։)

Շնչումն հարաւային ջերմութեան։ Ի հարաւային շնչեալ խորշակախառն հողմոյն. (Նար. ՟Ե։ Իգն.։)