adj.

ὀμόχρονος contemporaneus, aequalis. Ժամանակակից. եւ համանգամայն ժամանակաւ.

Այլեւ ոչ համաժամանակ մարմնոյն զգոյութիւն ունի. (Պրպմ. ՟Լ՟Է։)

Շնորհ եւ զօրութիւն՝ համաժամանակ բոյս. (Պրոկղ. ի ստեփ.։)