adv.

Հակաճառելով. վիճելով. դիմախօսելով.

Եթէ ոչ մախանօք ոք հակաճառաբար զասացեալսն վայրապար պարսաւէ, այլ՝ բարեմտաբար տնօրինէ. (Պղատ. օրին. ՟Ա։)