ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ ԿՈՇԵԼ. Կօչել. գոչել. եւ կամ իբր Կոշկոճել.

կէտ կարթիւ կորզեալ, կաշկանդեալ կորզեալ կոփեալ կողկոճահոսն (կամ կոշկոճահոսն) առասանեալ. (Մագ. ՟Խ՟Ա։)