s.

pimping, a pimp's or bawds trade, pandarium, procurement.

s.

Գործ կաւատաց. միջնորդութիւն գործոց անարժանութեան գործեն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 12.) յն. լոկ, անամօթութիւն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կաւատութիւն կաւատութիւնք
accusatif կաւատութիւն կաւատութիւնս
génitif կաւատութեան կաւատութեանց
locatif կաւատութեան կաւատութիւնս
datif կաւատութեան կաւատութեանց
ablatif կաւատութենէ կաւատութեանց
instrumental կաւատութեամբ կաւատութեամբք

Étymologie