adj.

written regularly;

s.

register, account book.

s.

Կարգաւ գրեալ տոմար. հաշուեգիր. համարակալութիւն.

Կիսացն զի շատ տուաւ շնորհքն յաստուծոյ, եւ ոմանց սակաւ, նոյնչափ եւ պահանջի, երկքանչիւրըստ իւրում կարգագրի. (Զքր. կթ.։)