չ.

τελέομαι perficior. Կատարելագործիլ. կատարիլ. աւարտիլ. եւ Բաւական լինել, կամ յառաջադէմ լինել.

Պայմանաւ հրամանի սուրբ գրոցգ կատարելանայ. (Յհ. կթ.։)

կատարելանան ի գանալն ըստ պատուիրանացն. (Շ. ՟բ. յհ. ՟Է։)

Անյայտք են եթէ կատարելանան (յետին ապաշաւք)։ Ոչ կատարելանայր աւարտումն հասանել խորհրդոյն. (Արծր. ՟Գ. 17։ ՟Դ. 4.)

Առ բաղկացութիւն բնութեանս մերոյ կատարելանայ այս աստուածահրաշ սիրոյ եռացումն. (Անան. եկեղ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կատարելանամ
դու կատարելանաս
նա կատարելանայ
մեք կատարելանամք
դուք կատարելանայք
նոքա կատարելանան
Imparfait
ես կատարելանայի
դու կատարելանայիր
նա կատարելանայր
մեք կատարելանայաք
դուք կատարելանայիք
նոքա կատարելանային
Aoriste
ես կատարելացայ
դու կատարելացար
նա կատարելացաւ
մեք կատարելացաք
դուք կատարելացայք
նոքա կատարելացան
Subjonctif
Présent
ես կատարելանայցեմ
դու կատարելանայցես
նա կատարելանայցէ
մեք կատարելանայցեմք
դուք կատարելանայցէք
նոքա կատարելանայցեն
Aoriste
ես կատարելացայց
դու կատարելասցիս
նա կատարելասցի
մեք կատարելասցուք
դուք կատարելասջիք
նոքա կատարելասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կատարելանար
դուք մի՛ կատարելանայք
Impératif
դու կատարելացի՛ր
դուք կատարելացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կատարելասջի՛ր
դուք կատարելասջի՛ք