adj.

of ripe understanding, discreet, prudent, judicious, sage.

adj.

Հասուն մտօք. ողջամիտ.

Կատարելամիտ իմաստնոց. (Ագաթ.։)

Խօսեր զկատարելագոյնս գիտութիւն կատարելամիտ անձանց. (Համամ առակ.։)