s.

improvement, perfection.

s.

τελετουργία perfectio, consecratio. Կատարելագործելն, իլն. կատարումն սրբազան իրաց.

Այս է իւզոյն աստուածայինկատարելագործութիւնն. (Դիոն. եկեղ.։)

Կատարելագործութիւն փրկութեան, կամ ընթերցուածոցն խորհրդոց. (Արշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կատարելագործութիւն կատարելագործութիւնք
accusatif կատարելագործութիւն կատարելագործութիւնս
génitif կատարելագործութեան կատարելագործութեանց
locatif կատարելագործութեան կատարելագործութիւնս
datif կատարելագործութեան կատարելագործութեանց
ablatif կատարելագործութենէ կատարելագործութեանց
instrumental կատարելագործութեամբ կատարելագործութեամբք