s.

λύττη, μανία insania, furor. Կատաղիլն, եւ կատաղութիւն. մոլութիւն, մոլեգնութիւն.

Ի տռփական կատաղմանէ եւ ի մոլութենէ խափանեցուսցէ. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)

Ի կատաղումն անարգել ցանկութեանց. (Փիլ. ել.։)

Նայեցաւ ի կատաղումն նոցա. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 36։)

Յուդայի կատաղումն է. (Յհ. կթ.։)

( Առ ըմբռնելոյ զյիսուս) տուընջեան ոչ մնացին յանչափ կատաղմանէն իւրեանց. (Տօնակ.։)

Բազմադիմի առնե զանցս՝ որ ի գինւոյ, եւ յարբեցողաց կատաղմանց գինեհարացն լինի. (Համամ առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կատաղումն կատաղմունք
accusatif կատաղումն կատաղմունս
génitif կատաղման կատաղմանց
locatif կատաղման կատաղմունս
datif կատաղման կատաղմանց
ablatif կատաղմանէ կատաղմանց
instrumental կատաղմամբ կատաղմամբք