bot. s.

Mullein, cow's lungwort.

s.

ԽՌՆԴԱՏ որ եւ գրի ԽՌՋՏԱԿ. φλόμος verbascum. իտ. tassobarbasso Անուն խոտոյ, որ կոչի եւ Ձկան մահարար. ... ըստ Մենինսքեայ, պէվսիւր, աղանիւտտիւպպ։ (Բժշկարան.։)

Խռնդոտի տակով, եւ դմակ եղով օծանելիք արա՛. (Վստկ.։)

Étymologie