ԽՈՃՈՂԵԼ. cf. ԽՃՈՂԵԼ.

Անապատագոյն վայրքն լցեալ եւ խոճողեալ էին կրօնաւորական դասուք։ Որ իբրեւզքաղաքմարդախիտ առատութեամբ խոճողեալ էր. (Լաստ. ՟Ժ. ՟Ժ՟Զ։)