ԽԱՂՏԵՏՐ (կամ ԽԱԶՏԵՏՐ). Գրքոյկ խաղից երգոց, որ կոչին մանր ուսմունք. Երգարան.

Յիշատակ է խաղտետրս. (Յիշատ. երգ. ժմ.։)