s.

limbo.

s.

Բառ լտ. limbus. իբր քղանցք, եւ գօտի. որպէս եւ լումպուս է մէջք. վարի նմանութեամբ որպէս Կայանք հոգւոց.

Հոյլք սրբոցն ընդ քրիստոսի անցին ի լիմպոսէ սուրբ հարցն ի յերկրային հանգիստն. (Մխ. ապար.։)