s.

ruler, prince, governor;

adj.

predominant.

cf. Իշխօղ. որ իշխէ. տէր, տիրօղ.

չիք իմ թագաւոր իշխող շնչոյս. (Նար. ՟Ծ՟Ը։)

Ո՛վ երանելի տէր Վահան գողթնեացն իշխեցօղ. (Շար.։)

Զբանսարկուն բարձէ զիշխեցողն մահու. (Տօնակ.։)