s.

sovereign's wife, princess.

s.

ἁρχούσα princeps femina. իտ. principessa. Կին իշխանի. տիկին. իշխանուհի.

Հանդերձ աստուածասէր իշխանականաւ միով.

s.

ԻՇԽԱՆԱԿԻՆ, կնոջ, կնաւ. գ. կին իշխանի. տիկին. իշխանուհի.

Հանդերձ աստուածասէր իշխանակաւ միով. (Կորիւն.։)

Քաղդէարէն՝ սառա, եւ հայերէն իշխանակին. (Փիլ. իմաստն.։)