s.

dignity of queen.

s.

ԹԱԳՈՒՀՈՒԹԻՒՆ կամ ԹԱԳՈՒՀՒՈՅՈՒԹԻՒՆ. Իբր թագուհիութիւն. Թագուհի գոլն. դշխոյութիւն. տիկնութիւն.

Խորհէին առնուլ ի պատիւ տանն հռովմայեցւոց ի թագուհութիւն տիեզերապետութեան. (Խոր. պտմ. հռիփս.։)

Առին զթագուհւոյութեան անունն. (Նար. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թագուհութիւն թագուհութիւնք
accusatif թագուհութիւն թագուհութիւնս
génitif թագուհութեան թագուհութեանց
locatif թագուհութեան թագուհութիւնս
datif թագուհութեան թագուհութեանց
ablatif թագուհութենէ թագուհութեանց
instrumental թագուհութեամբ թագուհութեամբք