adj. s.

murderer of ones family, parricide.

adj.

Կոտորիչ ընտանեաց իւրոց. (որպէս Ներոն, Հերովդէս).

Զայնպիսի փառազարդեալ արքայն՝ ընտանեկոտոր կացուցանէր. (Ճ. ՟Ա.։)