va.

to receive or rank in the same company, to associate.

ն.

Պարակից առնել. դասակցել ընդ.

Աննիրհելի փառաբանողաց զերկրպագուս քումդ նշանի զուգապարակցեա՛. (Նար. խչ.։)