s.

exact proportion, symmetry.

s.

συμμετρία Հաւասարաչափութիւն. զուգակշռութիւն. հաւասարութիւն.

տեսակի եւ ոչ միոյ պատահեալ՝ է զուգաչափութիւն առ ի յունել զիմն հոտ. (Պղատ. տիմ.։)

Զուգաչափութեամբ զամենայնն դատողին։ Զոյգ սպառնմամբ պատուհաս կրեցին, եւ զուգաչափութեամբ եւ մահ ընկալցին։ Զուգաչափութեամբ ամպարշտաց (որպէս բարեպաշտաց) պարգեւօք աշխարհիս. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զուգաչափութիւն զուգաչափութիւնք
accusatif զուգաչափութիւն զուգաչափութիւնս
génitif զուգաչափութեան զուգաչափութեանց
locatif զուգաչափութեան զուգաչափութիւնս
datif զուգաչափութեան զուգաչափութեանց
ablatif զուգաչափութենէ զուգաչափութեանց
instrumental զուգաչափութեամբ զուգաչափութեամբք