s.

combination;
composition, conjunction.

s.

συγκατάθεσις adsensio, concordia, pactum իբր Դաշնադրութիւն. բանս դնելն ընդ միմեանս. հաւանութիւն.

Եկեսցէ ի ձեռն եղելոց զուգադրութեանց նշանացն ի հաւատոց ճշմարտութիւն։ Ոչ էր այնուհետեւ յապաղումն զուգադրութեան խորհրդոց աստուածագիտութեան. (Նիւս. սքանչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զուգադրութիւն զուգադրութիւնք
accusatif զուգադրութիւն զուգադրութիւնս
génitif զուգադրութեան զուգադրութեանց
locatif զուգադրութեան զուգադրութիւնս
datif զուգադրութեան զուգադրութեանց
ablatif զուգադրութենէ զուգադրութեանց
instrumental զուգադրութեամբ զուգադրութեամբք