s.

Իբր դուարափակ, զուարակափակ. այսինքն Բակ կամ փարախ արջառոց.

տեսանէին ի զուարափակի քաղաքորմի միոջ, զի խոտ համբարս մթերեալ էր. (Ագաթ.։)